Zveze: Rob Canning, Tomaž Grom

Sreda, 10. junij ob 20:00 // BlackBox.GT22 // (English below)

Rob Canning, elektronika + Tomaž Grom, kontrabas + iMštrument, predstavitev

Rob Canning je irski računalniški glasbenik, skladatelj in učitelj. Središče njegovega dela je tehnologija in medmrežje, s poudarkom na razvoju programske opreme in DIY metodologij. Po 15 letih v Londonu, kjer je doktoriral iz glasbene kompozicije in predaval v okviru Network Media Arts, zdaj deluje med Mariborom in Halozami. Z družino razvija podeželski projekt in umetniški rezidenčni prostor, medtem ko v Mariboru z eno nogo ohranja vez z hackspacem v trans-nacionalni gverilski umetniški šoli (TGAS). Je glasni uporabnik, razvijalec in zagovornik odprto-kodne programske opreme ter redno poučuje delavnice na stičišču ustvarjalnih praks, digitalnega državljanstva in računalniškega programiranja.

Tomaž Grom glasbo dojema kot medij komunikacije, ne kot estetski užitek. Išče razloge za muziciranje. Brezkompromisno drega v aktualni družbeni prostor. Glasba je zanj iskanje, so nepojasnjena vprašanja, pretakanje zamisli, negotove situacije. Kompozicija je improvizacija. Improvizacija mu daje prostor, da odbluzi, da dela napake, da se izgublja in iznajdeva intrigantne rešitve. V improvizaciji težave rojevajo razmisleke in odpirajo nove poti. Pogreša poglobljeno in kompleksno refleksijo. Je ustanovitelj in programski vodja Zavoda Sploh, ki se ukvarja s produkcijo glasbenih in uprizoritvenih umetnosti ter z izobraževanjem in založništvom. Več: https://www.sploh.si/si/o-zavodu-sploh/umetniki/tomaz-grom

iMštrument je hkrati kolekcija zvočnih in video posnetkov glasbenikov, ki razvijajo osebni glasbeni jezik, in avdiovizualni eksperimentalni inštrument.
Izbira posnetka glasbenika, vklop, izklop, glasnost in naključje so parametri, ki uporabniku omogočajo muziciranje.
Pred očmi in ušesi neprestano nastaja vedno neponovljiva kompozicija.
iMštrument je kreacija v nenehnem nastajanju, v kombiniranju izvirnega in živega glasbenega dela, ki poteka na presečišču tehnološko obdelane zvočnosti in elementarnosti čistih zvokov v povezavi z digitalnim zapisom. Je prostor srečanja neprisotnih, tehnološko reproduciranih izvajalcev z neposredno prisotnostjo uporabnika.
https://www.sploh.si/si/glasba/projekti/imstrument

.

########### ENGLISH ############

GT 22, Maribor, June 10th, 8 PM

Rob Canning, electronics + Tomaž Grom, doublebass + iMstrument

Rob Canning is an Irish computer musician, composer and educator. His work is informed by network culture and technologies with an emphasis on homebrew software development and DIY methodologies. After 15 years in London, where he completed his PhD in Music Composition and lectured in Network Media Arts, he now resides between Maribor and Haloze in eastern Slovenia. He is developing, with his family, a rural project and art residency space while keeping one foot in the city of Maribor as instigator of a regular music hackspace meetup in the Transnational guerilla art school (TGAS). He is a user, developer and advocate of free and open source software and regularly teaches workshops at the intersection of creative practice, digital citizenship and programming.

Tomaž Grom understands music as a medium of communication rather than aesthetic pleasure. He wants to find reasons for making music. Uncompromisingly he prods at social norms. Music for him is a form of seeking, unanswered questions, flow of ideas, unpredictable situations. Composition is improvisation. Improvisations offers him space to lose himself, to make mistakes, to come up with intriguing solutions. In music, challenges invite thinking and open up new possibilities. He misses a deep and complex analysis.
He is the founder and artistic director of Zavod Sploh, an associaton devoted to the production of music and performing arts as well as to education and publishing in the field.

iMstrument is a collection of sound and video recordings of musicians who are developing their own individual musical language and an audiovisual experimental instrument. Selecting the source, turning on and off, defining volume and rendomness are parameters that allow the user to play music.An ever-unrepeatable composition is constantly formed in front of eyes and ears.

iMstrument is a continuously evolving creation, combining original and live music. It is taking place at the intersection of technologically processed contemporary sonority and the elementarity of clean sounds in connection with digitized recording. It is a meeting place of the absent technologically reproduced performers and the immediate presence of the user.

Deli
PROGRAM

 

VIRTUAL TOUR GT22

Ostali prispevki

Black box
Začetni koraki do vzpostavitve prve AR/VR galerije. Sreda, 13.10. ob 18.00. BlackBox + MFRU.
Black box
Mednarodni festival stop animacije Stoptrik bo tudi letos gostoval v GT22: v Black Boxu z animacijami Sashe Svirskega in na valovih našega podcasta.
Black box
Otvoritev uličnega plakata v Židovski ulici in kratka filmska retrospektiva v Black Boxu.
Black box
Do 30. novembra v GT22, Vetrinjskem dvoru, Lutkovnem gledališču Maribor.
Black box
Otvoritev razstave z avtorjem: Vetrinjski dvor, sreda, 13. marec ob 19. uri. Kratki filmi v BlackBoxu.GT22. Na ogled do 5. aprila.
Black box
Zvitorepčevo lutkovno paragledališče predstavlja: predvajanje kratkih animiranih filmov in lutkovnih predstav.
Black box
Dvokanalni video se poskuša približati ne-človeški perspektivi reke Mure in jo raziskuje kot živo mogočno entiteto.