ABONMA ZAGRNITEV
Sklepni dogodek sezone projekta Abonma s kostanjevim piknikom. Vabljeni na vogal GT22!
Reset! Prej ali slej
Zgodba o neutopični migraciji v prihodnosti, ki se lahko zgodi prej ali slej tudi nam. Ste pripravljeni? Prej ali slej … lahko se zgodi tebi!
FESTIVAL LENT: FOKUS ZAGREB
21. - 29. junij / razstave, predstave, filmi, debate in glasbeno-družabni večeri iz in o Zagrebu