HEROJ 2.0 – PREDSTAVA VSEH PREDSTAV

Četrtek in petek, 11. in 12. april ob 20.00 // Španski borci, Ljubljana

Vstopnina v MB: 6 € / 4 € za dijake, študente, samozaposlene v kulturi n upokojence / 0 € za brezposelne

Vstopnina v LJ: 7 € / 5 € dijaki, študenti, upokojenci in samozaposleni v kulturi / 0 € brezposelni in hendikepirani

Število mest je omejeno. Rezervirane karte je potrebno dvigniti najkasneje 15 minut pred predstavo. Rezervacije sprejemamo na: rezervacije@moment.si

**english below**

Vse kar imata, vse kar jima preostane na poti do triumfa, sta onadva, z ramo ob rami. Praznina, luč in dva igralca. Heroja. Oba sta glavna junaka. Oba se borita za svoje mesto pred publiko, izbira sredstev ni vprašanje. Brezkompromisno, preko vseh ovir do vrhunske stvaritve, mojstrovine, remek dela.

Predstava vseh predstav, zdaj ali nikoli!

Naslov Predstava vseh predstav je zamišljen kot vodilo raziskave. Narediti predstavo, ki je v osnovi namenjena temu, da postavi igralca na goli oder in ga izrabi, do zadnje kapljice znoja. Njegovo bistvo, vse kar zna in kar zmore. Na kakšen način dokazati svojo vrhunskost, svojo vrednost, svoj talent? Igralec današnjega časa mora obvladati vse prvine in veščine umetniškega ustvarjanja bolj kot kadarkoli prej. Znati mora vse in to dobro. Kot je človek v sodobnem času “multitasker”, je tudi igralec soočen s tem, da svoje polje razmišljanja in umetniškega izraza širi na vse strani. V vseh formah in zmožnostih. Psihološko preigravanje vloge in ponotranjenje teksta je premalo. Razumevanje konteksta predstave, situacije, lika ne zadostujejo več. Transgresivna dejanja in subverzivni prijemi niso dovolj. Če nimaš te širine te povozi čas. Brez tega si povprečnež, prinašalec pisem, gužva.

Če ne misliš, da si najboljši igralec, nehaj igrati. Če ne misliš, da delaš najboljšo predstavo, je ne delaj. Če misliš, da razpisa ne boš dobil, ga ne piši. Heroj 2.0 govori točno o tem, ne gre za vprašanje vere ampak za popolno in slepo prepričanje, da Heroj 2.0 JE Predstava vseh predstav.

Avtorja in nastopajoča: Uroš Kaurin, Vito Weis
Dramaturginja: Katarina Stegnar
Video: Boris Bezić
Avtorica glasbe in korepetitorka: Lea Čehovin
Avtorica fotografij: Nada Žgank

Produkcija: Moment in Zavod EN-KNAP

>> Podcast vseh podcastov:

——————————————————————————————————————

HERO 2.0 – THE SHOW OF ALL SHOWS

Only victory matters. History remembers only those who are on top. Others are merely extras.

Everything they have, everything they have left is them, shoulder by shoulder. Void, light and two actors. Heroes. Both are main characters. Both are fighting for their place in front of the audience. The means are not in question. No compromise, passing all obstacles to the ultimate creation, masterpiece.

The ultimate performance, now or never!

The title The Ultimate Performance is conceived as a guide to the research. Making a show, that is basically designed to put the actor on the bare stage and use it, until his last drop of sweat. His essence, everything he knows and can do. How do you prove your superiority, your value, your talent? The actor of today must master all the elements and skills of artistic creation more than ever before. He must know everything and that good. Like a modern-day multitasker, an actor is also faced with the fact that he spreads his field of thinking and artistic expression to all sides. In all forms and capabilities. Psychological method acting and text internalization is not enough. Understanding the context of the performance, situation, character is no longer sufficient. Transgressive acts and subversive tactics are not enough. If you do not have this width, time runs over you. Without this, you are the middleweight, the bearer of letters, the crowd.

If you don’t think you’re the best actor, stop acting. If you don’t think you are doing the best performance, don’t do it. If you think that you will not get that application, do not write it. Hero 2.0 speaks exactly about this, it’s not a question of faith, but of the complete and blind belief that Hero 2.0 is The Ultimate Performance.

Authors and performers: Uroš Kaurin, Vito Weis
Dramaturgy: Katarina Stegnar
Video: Boris Bezić
Author of music and accompanist: Lea Čehovin
Photographer: Nada Žgank

Production: Moment and EN-KNAP

AWARDS:
Uroš Kaurin and Vito Weis won the Acting Award at the 53rd Maribor Theatre Festival (53. Festival Borštnikovo srečanje) in Maribor, Slovenia, 2018.

Deli
PROGRAM
18. 10. - 18:00 // POP-UP SHOP //
Vstop: Prost
19. 10. - 20:00 // Abonma MICKA // predstava
Vstop: 7 € / 5 € dijaki, študenti, samozaposleni v kulturi, upokojenci / 0 € brezposelni
25. 10. - 20:00 // Obzornik 62 + 63 // film in pogovor
Vstop: 5 €/3 € dijaki, študenti in upokojenci/ 0 € brezposelni
28. 10. - 20:00 // ŠTUDENTEATER: IN, PREDSTAVA BO? // predstava
Vstop: 7 € / 5 € za dijake, študente, samozaposlene v kulturi in upokojence / 0 € za brezposelne

 

ZA GT

 

Fotografski Muzej
Blackbox
Skate rampa
VIRTUAL TOUR GT22

Ostali prispevki

Intimni oder
Avtorski kolektiv razvija specifični uprizoritveni jezik ter skupaj s publiko razstavlja in rekonstruira uprizoritev Županove Micke v produkciji SNG Drama Ljubljana.
Intimni oder
V tej (anti)demokraciji odraščamo v kapitalističnem krematoriju in nepismeno in slepo in utopično verjamemo vsem informacijam.
Intimni oder
Avtorski projekt po motivih Petronijevega Satirikona, v katerem mladi protagonist Enklopij išče svoje mesto v burkaški resničnosti Neronovega Rima.
Intimni oder
Prva uradna premiera Zvitorepčevega lutkovnega paragledališča, ki na področju kulture zaposluje invalide.
Intimni oder
Osrednji nacionalni festival, ki si zadaja nalogo predstavitve slovenskega lutkovnega ustvarjanja širši domači in mednarodni strokovni javnosti.
Intimni oder
Predstava, ki traja okrog ene ure, a se tudi dogaja okrog ene ure in kjer se prepletata dve zgodbi.
Intimni oder
V Maribor se vrača Mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Prestopi.
Intimni oder
Na 1. ZIZ festivalu od 18. do 19. aprila se bodo predstavile predstave alternativne gledališke produkcije.