Film v Mariboru #1 – (de)centralizacija slovenskega filma

The consortium Film in Maribor is an association of five non-governmental organizations, working in the field of film in Maribor (Association for Film Culture Development, Film Association Film Factory, Mitra – Development of Audiovisual Culture and Intercultural Dialogue, MARS Maribor Institute, Pekarna Magdalenske mreže institution) that successfully obtained funds for 5 two-year employments through the Ministry of Public Administration of the Republic of Slovenia’s 2019 tender for Development and Professionalization of NGOs and Volunteering. This enables them to cooperate intensively and work on the development of the field. The organizations in the consortium have been cooperating with each other for many years through exchanges of content, reciprocal production, promotional and spatial support, and advocacy in the field of film in the Municipality of Maribor. United in a consortium, they address the needs, problems and opportunities that are emerging in Maribor in the field of film screening, film production and film education in a more efficient and coordinated manner. The topic of the conversation with them will be how to decentralize Slovenian film and what Maribor can offer in this respect as a film city, which is constantly struggling to ensure the basic conditions of production, creation, screening, education and distribution.

The conversation with representatives of the organizations: Rene Puhar (Association for Film Culture Development), Miha Šubic (Film Association Film Factory), Maja Malus Azhdari (Mitra – Development of Audiovisual Culture and Intercultural Dialogue), Hana Repše (MARS Maribor Institute) and Lucija Smodiš (Pekarna Magdalenske mreže institution); was conducted by film critic and journalist Žiga Brdnik. Technical and sound support: Boštjan Eržen.

SLO:

Film v Mariboru #1 – (de)centralizacija slovenskega filma

Konzorcij Film v Mariboru je združenje petih nevladnih organizacij iz področja filma v Mariboru (Društvo za razvoj filmske kulture, Filmsko društvo Film Factory, Mitra – društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga, Zavod MARS Maribor, Zavod Pekarna Magdalenske mreže), ki so v letu 2019 na razpisu Razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019 Ministrstva za javno upravo RS uspešno pridobile 5 dvoletnih zaposlitev, ki jim omogočajo intenzivno sodelovanje in delo na razvoju področja. Organizacije v konzorciju že vrsto let med seboj sodelujejo skozi izmenjave vsebin, recipročne produkcijske, promocijske in prostorske podpore ter zagovorništva na področju filma v Mestni občini Maribor. Združene v konzorcij bolj učinkovito in usklajeno nagovarjajo potrebe, probleme in priložnosti, ki se v Mariboru pojavljajo na področju filmskega prikazovanja, filmske produkcije in filmskega izobraževanja ter vzgoje. Tema pogovora z njimi bo tekla o tem, kako decentralizirati slovenski film in kaj lahko v tem pogledu ponudi Maribor kot filmsko mesto, ki pa se ves čas bori za zagotavljanje osnovnih pogojev produkcije, ustvarjanja, prikazovanja, vzgoje in distribucije.

S predstavnicami_ki organizacij: Renejem Puharjem (Društvo za razvoj filmske kulture), Miho Šubicem (Filmsko društvo Film Factory), Majo Malus Azhdari (Mitra – društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga), Hano Repše (Zavod MARS Maribor) in Lucijo Smodiš (Zavod Pekarna Magdalenske mreže); se je pogovarjal filmski kritik in novinar Žiga Brdnik. Tehnična in zvočna podpora: Boštjan Eržen.

Hvala / Thanx to: StopTrik Festival, Ustanova Fundacija Sonda, Radio YoureUp, GT22, Mestna občina Maribor (Municipality of Maribor), Pekarna Magdalenske Mreže, Radio MARŠ.

The podcast was recorded as part of the 10th international film festival of stop motion StopTrik.
Podcast je nastal kot del 10. mednarodnega filmskega festivala stop animacije StopTrik.
Več / more: www.stoptrik.com/

Deli
PROGRAM
04. 10. - 19:00 // Toni Soprano Meneglejte: Vertikalni oblaki // razstava
Vstop: prost
10. 10. - 20:00 // Vito Weis: Slaba družba // predstava
Vstop: prostovoljni prispevek
11. 10. - 20:00 // ŠtudenTeater: Coven-kongres čarovnic // predstava
Vstop: prostovoljni prispevek
13. 10. - 20:00 // Apofenija/1 // predstava
Vstop:

 

VIRTUAL TOUR GT22

Ostali prispevki

Podcast
Pogovor Maribor is the future z ustvarjalci_kami predstave Več nas bo, prej bo te igre konec?
Podcast
Trije prekarci in prekarka o prekarnosti, začasnosti, organiziranju in možnostih za upor ter spremembe.
Podcast
Podcast Maribor is the future z Matijo Solcetom, Tinesom Špikom in Žigo Auerjem.
Podcast
O Yugu kot katalizatorju mitov in dejstev znotraj specifičnega prostora ter mednarodnem fenomenu in simbolu socialističnih časov.
Podcast
Ob 30-letnici slovenske osamosvojitve smo se pogovarjali z avtorico knjige Drago Potočnjak in Miodragom Petrovičem.
Podcast
Podcasti so sestavljeni iz pogovorov z avtorji_icami in izsekov iz njihovih uprizorjenih esejev.
Podcast
Oblikovalec in ilustrator Mirko Ilić je bil naš gost v okviru Festivala Hiša strpnosti 2017.
Podcast
Sogovornici: Charlot van Heeswijk (FREI_RAUM), Anastasia Cazabon (GRRL HAUS CINEMA)