StopTrik: Posvet o mestnem kinu/ City cinema open panel

Četrtek, 4. oktober od 10.30 do 12.30// Salon uporabnih umetnosti

Vstop prost

Vljudno vabljeni na panelno razpravo v okviru Fokusa Cinefilija na 8. Mednarodnem filmskem festivalu StopTrik. Želeli bi, da z nami delite svoja mnenja o metodah in modelih razvoja mestne kinematografske kulture, ki lahko koristijo mestu in njegovim prebivalcem. Vzemimo Maribor in njegovo posebno kinematografsko situacijo kot študijo primera. Zavedamo se, da so potrebni določeni ukrepi, obenem pa se zavedamo tudi dejstva, da se brez široke razprave in pripravljenosti na konstruktiven kompromis, stanje ne bo spremenilo. Vaša prisotnost in aktivna udeležba bosta zelo dobrodošli, saj bo to priložnost za izmenjavo stališč in predlogov, katerih implementacija bo pripomogla k vračanju in stabilizaciji kakovostne kinematografske izkušnje v Maribor.

Čeprav Maribor sedaj že dolgo časa pogreša resnično atmosferičen art kinematograf, pa občutek za kvalitetno kinematografijo v mestu še živi, saj Maribor gosti različne filmske festivale in pobude.

Mesto, občinstvo in filmski ustvarjalci, ki predstavljajo svoja dela v Mariboru, si zaslužijo prostor, kjer se bo lahko cinefilija razvijala. Organizatorji festivala in partnerji čutimo odgovornost do vzdrževanja in stimuliranja dialoga med mestnimi akterji, ker lahko samo oni definirajo kakšna infrastruktura je potrebna, kakšen prostor je realno dosegljiv, komu bi naj bil namenjen in pod kakšnimi pogoji.

Zato v okviru festivala na osrednjem prizorišču festivala, v Salonu uporabnih umetnosti (Glavni trg 1, Maribor), organiziramo panelno razpravo, na kateri bodo sogovornice_ki (filmski strokovnjaki_nje, novinarji_ke, kustosi_nje in odločevalci_ke, ki delujejo na področju filmske kulture v Evropi, Sloveniji in Mariboru) predstavile_i svoje vidike o smereh razvoja filmske urbane kulture in kinematografov ter odprli vprašanja o načinih angažiranja občinstva in vpliva filmskih revij. Predvsem bodo govorke_ci spodbujene_i k razpravi o konstruktivnih primerih dobre prakse družbeno-kulturnih sprememb, ki jih prinašajo filmske pobude, ki so jih soustvarile_i ali spremljale_i, in obravnavajo najtežje ovire, ki vplivajo na usklajene in učinkovite odnose med uradnimi organi in organizatorji filmskih pobud. Panelisti_ke bodo imeli_e čas za posamezne predstavitve, panelna razprava pa se bo končala z vprašanji občinstva. Med govorkami_ci bodo:

Vassilis Kroustallis (Grčija/Estonija): glavni urednik neodvisne spletne revije Zippy Frames posvečene animaciji (www.zippyframes.com) in filmski strokovnjak iz Univerze Ionian

Igor Prassel (Slovenija): direktor mednarodnega festivala animiranega filma Animateka in kurator filmskega programa v Slovenska kinoteka

Senka Domanović (Srbija): režiserka filma Okupirani kino

Bojan Labovič (Slovenija): Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor

Žiga Brdnik (Slovenija): filmski kritik in novinar, Društvo za razvoj filmske kulture

Vljudno vabljene_i na panelno razpravo in druge dogodke v okviru fokusa Cinefilija na 8. Mednarodnem filmskem festivalu StopTrik. Želele_i bi, da z nami delite svoja mnenja o metodah in modelih razvoja mestne kinematografske kulture, ki lahko koristijo mestu in njegovim prebivalcem. Vzemimo Maribor in njegovo posebno kinematografsko situacijo kot študijo primera.

Panelno razpravo organiziramo v sodelovanju z Društvom za razvoj filmske kulture.

//
Panel about City Cinema and development of film culture (with international, Slovenian and local experts)

You are sincerely invited to attend the panel discussion and further events held under Cinephilia Focus on 8th StopTrik IFF. We hope to hear your opinions about the methods and models of development of urban cinema culture from which the city and its citizens can benefit. Let’s take Maribor and its particular cinema situation as a case study. We realize the actions are needed but we also know that without wide debate and a willingness for constructive compromise none action will be taken. Your attendance and active participation will be highly appreciated as we are looking for an opportunity to hear valuable statements and declarations whose implementation will enable us to proceed with bringing back and stabilizing the quality silver screen culture in Maribor.

Cinephilia – love and passion for moving images – is a key notion of StopTrik 2018 programming. In our understanding the film festival is a space regulated by the dynamics of liberated thought and art exchange. A presentation of quality film programme appears powerful only under the condition that it is accompanied with insightful debates on the subject of crucial importance for local community that also resonate with outside and foreign festival’s visitors.

Maribor is a very specific city with impressive cinema and cine-club traditions, hosting various film festivals and initiatives but currently it lacks an appropriate cinema space. The city, the audience and the filmmakers presenting their works in Maribor deserve the space where cinephilia can strive. It is a responsibility of activists such as StopTrik IFF organizers and GT22 collaborators to keep on stimulating dialogue between the urban actors as only they can define which kind of space is desired, which kind of space is realistically achievable, to whom it might serve and by which means.

The reason to call this panel is to map the models advocated by the experts, ideals pursued by the activists, and procedures of support offered by the officials. Conducted in a manner of constructive dialogue it should reveal road-map for festivals, film initiatives and film culture offices in Maribor to develop already existing projects, to support strategy of establishing city cinema accordingly to expectations from both sides (activists and officials), as well as to provide international audiences with a chance to get familiar with Maribor’s culture so they would keep coming back to the city and contributing to its cultural development.

Invited panelists are film experts, journalists, curators and decision-makers working in the field of film culture across Europe, Slovenia and Maribor. They will present their own perspectives on the issues they find most relevant for the problem of development of film urban culture, among them questions of methods of audience’s engagement, film magazines’ impact. Above all they will be asked to discuss constructive examples of good practice of socio-cultural change brought by the film initiatives they have co-created or observed, and address the most difficult obstacles that influence harmonized and effective relations between official bodies and film initiatives organizers. The panelists will be provided with time for individual presentations, each panel will end with questions from the audience and ad vocem.

Vassilis Kroustallis (Greece/Estonia): chief editor of the independent online magazine dedicated to animation Zippy Frames (www.zippyframes.com) and film expert from Ionian University

Igor Prassel (Slovenia): programme director of Animateka International animated Film Festival and film programme curator at Slovenska kinoteka

Senka Domanović (Srbia): director of the film Occupied cinema

Bojan Labovič (Slovenia): Office for Culture and Youth Maribor

Žiga Brdnik (Slovenia): film critic and journalist, Association for Film Culture Development

This event is organized in collaboration with Association for Film Culture Development.

Deli
PROGRAM
08. 03. - 18:00 // DAN ŽENA 2024 z Matejo Ratej // pogovor
Vstop: prostovoljni prispevki
15. 03. - 20:00 // Krvne zgodbe/Blood Stories // predstava
Vstop: 8 / 5 / 0 €

 

VIRTUAL TOUR GT22

Ostali prispevki

Intimni kino
16., 20. in 21. junija ob 20. uri v IntimnemKinu.GT22
Intimni kino
Dodatna projekcija dvakrat razprodanega dokumentarnega filma bo v petek, 27. januarja ob 20. uri.
Intimni kino
Od 12. do 14. decembra ob 20. uri v IntimnemKinu.GT22. Od 10. do 18. decembra po vsej Sloveniji.
Intimni kino
Dokumentarec o zmagi slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu: 26., 29. in 30. avgusta ob 20. uri v IntimnemKinu.GT22.
Intimni kino
V soboto, 18. junija ob 20.00. Kratka filma Uporni duh in Beg ter pogovor z avtoricami. Vstop je prost.
Intimni kino
Od 21. do 23. junija v IntimnemKinu.GT22.
Intimni kino
Od 8. do 13. marca na spletni strani: https://fefi.si/
Intimni kino
Jugoslavija, lekcija 3 v četrtek, 30. decembra ob 19. uri.