Otroci v permakulturi

Sreda, 4. december ob 17.30 // Knjižnica.GT22 // vstopnine ni

Permakultura je načrtovalska veda, ki v sodobno okolje vpeljuje etiko ameriših in avstralskih domorodcev, navdih za rešitve pa išče v naravnih sistemih. Večina okoljskih težav, kot tudi socioloških, izhaja iz pretrgane povezave z naravo in iz pretrganih oziroma degeneriranih povezavah med ljudmi. Človeku kot posamezniku manjka implementacijske moči za potrebne spremembe, zato je ključno iskanje sinergij med ljudmi za ustvarjanje konstruktivne prihodnosti. Dvigovanje zavedanja o medsebojni povezanosti med človekom in planetom je osnova za regeneracijo kulture, permakulturno načrtovanje pa je način, kako takšno zavedanje harmonično udejaniti v lokalnem okolju.

Otroci v permakulturi (OvP) je program, kjer se otrokom omogoča spoznavati permakulturo na njim najbolj lasten način – skozi igro. OvP je usmerjen na pedagoške delavce in skupaj z njimi ustvarja nova okolja in metode za učenje, dobro pa je sprejet pri starših in seveda pri otrocih. Na načrtovalski ravni OvP, poleg uvajanja sodelovalnih metod in horizontalne pedagogike v razredu, pomaga pri ustvarjanju učnih okolišev okrog vrtcev in šol – kako s čim manj trudi priti do čimboljših rezultatov, ter seveda kako zagotoviti, da bodo izdelana okolja dejansko zaživela. Celostni pristop vključuje otroke, pedagoške delavce, starše in lokalno skupnost.

Ogromno potovanje, ki ima lepe rezultate v Sloveniji in potrebuje še veliko usklajenih glav, src in rok za celostni razvoj prihodnjih generacij. Na predavanju bo predstavljena dosedanja pot, rezultati v Sloveniji in usmeritve za prihodnost ter možnosti vključevanja v OvP.

Delo skupnosti OvP si lahko pogledate na mednarodni strani , kjer lahko prelistate priročnik, informacije pa najdete tudi na spletni strani Društva za permakulturo Slovenije.

Predava Tomislav Gjerkeš
Koordinator OvP za Slovenijo
Diplomirani permakulturni načrtovalec

rakse

Deli
PROGRAM

 

VIRTUAL TOUR GT22

Ostali prispevki

Dobre prakse
»Umetnik je inovator prostorov. Oblikuje in uteleša prostore, ki so bili pred tem nemogoči, nezamisljivi …«
Dobre prakse
Bolj kot skupnost, bolj kot zadruga, bolj kot prizorišče, je GT22 platforma za vzpostavljanje, razvijanje in promocijo kolektivov.
Dobre prakse
Ambasada Svetlane Makarovič
Dobre prakse
SondaTrinajst, ki na enem izmed socialnih omrežij zbira, deli, objavlja, ustvarja serijo ...
Dobre prakse
Brezplačno spletno predavanje v torek, 30.03.2021 ob 19:00 / prijave na https://vrtbrezprekopavanja.si/webinar/
Dobre prakse
Igra govori o življenju čebelje družine in o prijateljstvu med čebelarjem in njegovimi čebelami.
Dobre prakse
Intermedijska postavitev v vitriniGT22, na Glavnem trgu 22 v Mariboru / vsak dan od 29.1 do 7.2
Dobre prakse
1. Zvokovna edicija = pravljica za slepe in slabovidne. V četrtek, 24. decembra ob 21.00.