Otroci v permakulturi

Sreda, 4. december ob 17.30 // Knjižnica.GT22 // vstopnine ni

Permakultura je načrtovalska veda, ki v sodobno okolje vpeljuje etiko ameriših in avstralskih domorodcev, navdih za rešitve pa išče v naravnih sistemih. Večina okoljskih težav, kot tudi socioloških, izhaja iz pretrgane povezave z naravo in iz pretrganih oziroma degeneriranih povezavah med ljudmi. Človeku kot posamezniku manjka implementacijske moči za potrebne spremembe, zato je ključno iskanje sinergij med ljudmi za ustvarjanje konstruktivne prihodnosti. Dvigovanje zavedanja o medsebojni povezanosti med človekom in planetom je osnova za regeneracijo kulture, permakulturno načrtovanje pa je način, kako takšno zavedanje harmonično udejaniti v lokalnem okolju.

Otroci v permakulturi (OvP) je program, kjer se otrokom omogoča spoznavati permakulturo na njim najbolj lasten način – skozi igro. OvP je usmerjen na pedagoške delavce in skupaj z njimi ustvarja nova okolja in metode za učenje, dobro pa je sprejet pri starših in seveda pri otrocih. Na načrtovalski ravni OvP, poleg uvajanja sodelovalnih metod in horizontalne pedagogike v razredu, pomaga pri ustvarjanju učnih okolišev okrog vrtcev in šol – kako s čim manj trudi priti do čimboljših rezultatov, ter seveda kako zagotoviti, da bodo izdelana okolja dejansko zaživela. Celostni pristop vključuje otroke, pedagoške delavce, starše in lokalno skupnost.

Ogromno potovanje, ki ima lepe rezultate v Sloveniji in potrebuje še veliko usklajenih glav, src in rok za celostni razvoj prihodnjih generacij. Na predavanju bo predstavljena dosedanja pot, rezultati v Sloveniji in usmeritve za prihodnost ter možnosti vključevanja v OvP.

Delo skupnosti OvP si lahko pogledate na mednarodni strani , kjer lahko prelistate priročnik, informacije pa najdete tudi na spletni strani Društva za permakulturo Slovenije.

Predava Tomislav Gjerkeš
Koordinator OvP za Slovenijo
Diplomirani permakulturni načrtovalec

rakse

Deli
PROGRAM
01. 02. - 18:00 // Je že konec? // predstava
Vstop: 5 € / 0 €
10. 02. - 18:00 // Je že konec? // predstava
Vstop: 5 € / 0 €
11. 02. - 18:00 // Je že konec? // predstava
Vstop: 5 € / 0 €
24. 02. - 20:00 // Godzilla Tribute Band // predstava
Vstop: 7 € / 5 € / 0 €

 

VIRTUAL TOUR GT22

Ostali prispevki

Dobre prakse
3.12. prihaja na obisk novoustanovljeni sindikat delavk in delavcev v kulturno-ustvarjalnem sektorju ZASUK.
Dobre prakse
Transnacionalna gverilska umetniška šola GT22 pozdravlja in podpira odprtje Participativne Ljubljanske Avtonomne Cone.
Dobre prakse
Jernej Trebežnik o umetniških delih in teorijah merjenja njihove umetnosti.
Dobre prakse
Jernej Trebežnik o absurdnosti merjenja delovnega časa v umetnosti.
Dobre prakse
Minimalno kartiranje scene kot relacionarnega in dinamičnega polja, ki se oblikuje skozi boje.
Dobre prakse
Brezkompromisni spust v eksperimentalne poizkuse in iskanje novih glasbenih vsebin, tem in oblik.