Pregled slovenske odrske fotografije

> Termin: 1. junij ob 20. uri.
> Kraj: Kreativni atelje Manje Vadla. Slomškov trg 6, Celje.
> razstava traja do 27. junija, 2017.
> vabilo: PREGLED SLOVENSKE ODRSKE FOTOGRAFIJE