Otroci v permakulturi

Sreda, 4. december ob 17.30 // Knjižnica.GT22 // vstopnine ni

Permakultura je načrtovalska veda, ki v sodobno okolje vpeljuje etiko ameriših in avstralskih domorodcev, navdih za rešitve pa išče v naravnih sistemih. Večina okoljskih težav, kot tudi socioloških, izhaja iz pretrgane povezave z naravo in iz pretrganih oziroma degeneriranih povezavah med ljudmi. Človeku kot posamezniku manjka implementacijske moči za potrebne spremembe, zato je ključno iskanje sinergij med ljudmi za ustvarjanje konstruktivne prihodnosti. Dvigovanje zavedanja o medsebojni povezanosti med človekom in planetom je osnova za regeneracijo kulture, permakulturno načrtovanje pa je način, kako takšno zavedanje harmonično udejaniti v lokalnem okolju.

Otroci v permakulturi (OvP) je program, kjer se otrokom omogoča spoznavati permakulturo na njim najbolj lasten način – skozi igro. OvP je usmerjen na pedagoške delavce in skupaj z njimi ustvarja nova okolja in metode za učenje, dobro pa je sprejet pri starših in seveda pri otrocih. Na načrtovalski ravni OvP, poleg uvajanja sodelovalnih metod in horizontalne pedagogike v razredu, pomaga pri ustvarjanju učnih okolišev okrog vrtcev in šol – kako s čim manj trudi priti do čimboljših rezultatov, ter seveda kako zagotoviti, da bodo izdelana okolja dejansko zaživela. Celostni pristop vključuje otroke, pedagoške delavce, starše in lokalno skupnost.

Ogromno potovanje, ki ima lepe rezultate v Sloveniji in potrebuje še veliko usklajenih glav, src in rok za celostni razvoj prihodnjih generacij. Na predavanju bo predstavljena dosedanja pot, rezultati v Sloveniji in usmeritve za prihodnost ter možnosti vključevanja v OvP.

Delo skupnosti OvP si lahko pogledate na mednarodni strani , kjer lahko prelistate priročnik, informacije pa najdete tudi na spletni strani Društva za permakulturo Slovenije.

Predava Tomislav Gjerkeš
Koordinator OvP za Slovenijo
Diplomirani permakulturni načrtovalec

rakse

Deli
PROGRAM

 

ZA GT

 

Fotografski Muzej
Blackbox
Skate rampa
VIRTUAL TOUR GT22

Ostali prispevki

Dobre prakse
#RiseUp4Rojava / #VstanimoZaRožavo: Mednarodni teden akcij od 1. do 8. novembra.
Dobre prakse
Razstava je na ogled v Ulični galeriji Maribor v Židovski ulici do 12. oktobra.
Dobre prakse
Otvoritev nove razstave v Ulični galeriji v Židovski ulici bo v torek, 25. avgusta ob 18.00.
Dobre prakse
Ker želimo poiskati najustreznejše rešitve za trenutne razmere na trgu dela in jih učinkovito prenesti odločevalcem, začenjamo s sklopom posvetovanj z mladimi.
Dobre prakse
Transnacionalna gverilska umetniška šola daje predloge za domače branje iz svojih in drugih arhivov.
Dobre prakse
Od 27. do 29. februarja bomo gostili mednarodno konferenco na temo populizma in umetnosti.
Dobre prakse
Za udeležbo na predavanju je nujna rezervacija.
Dobre prakse
Razmislek (mladih) o vključevanju invalidov, hendikepiranih v krog našega vsakdanjega življenja in spremljevalni program.